พัฒนาการทารกในครรภ์เดือนที่ 3 หรือช่วงสัปดาห์ที่ 10-14 ทารกในครรภ์จะเริ่มโตขึ้นมามีขนาดประมาณลูกเลมอนแล้วค่ะ หรือ ประมาณ 9 เซนติเมตร หนักราว 45 กรัม

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 10 :

 •  สัปดาห์นี้อวัยวะสำคัญทั้งหมดของลูกน้อยสร้างขึ้นครบและพร้อมจะเริ่มทำงานประสานกันทั้งระบบ
 •  ส่วนของมือแยกจนเห็นเป็นนิ้วชัดเจนขึ้น
 •  ตุ่มฟันเริ่มสร้างขึ้นภายในปาก
 •  ถ้าได้ลูกชาย ส่วนของอัณฑะจะเริ่มการผลิตฮอร์โมนเพศชาย testosterone
 •  หลังจากสัปดาห์ที่ 10 นี้จะเป็นระยะสิ้นสุดระยะตัวอ่อน และ จะเริ่มเข้าสู่ระยะทารกในครรภ์

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 11 :

 •  หลอดเลือดในรกจะเพิ่มขนาดและจำนวนขึ้นเพื่อรับสารอาหารให้มากขึ้น สำหรับรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงนี้
 •  ใบหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 •  เห็นพัฒนาการของหูว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคือด้านข้างของศีรษะ
 •  ช่วงนี้ศีรษะยังมีขนาดใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัวทั้งหมด
 •  อวัยวะเพศหญิงชายคล้ายกันมากยังแยกความแตกต่างไม่ออก

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 12 :

 •  สมองของทารกในครรภ์ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง
 •  เล็บมือเล็บเท้าเริ่มงอก
 •  เริ่มสร้างเส้นเสียง
 •  ไตเริ่มทำงาน
 •  ทารกในครรภ์เริ่มปัสสาวะออกมาได้
 •  ลำไส้เริ่มกลับเข้าสู่ช่องท้องเพราะมีพื้นที่ในท้องเพิ่มขึ้นแล้ว

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 13 :

 •  รกได้พัฒนาขึ้น เพื่อลำเลียงออกซิเจน สารอาหารให้ทารกในครรภ์ และกำจัดของเสีย
 •  ทารกในครรภ์สามารถเอานิ้วมือเข้าปากได้ในช่วงนี้

พัฒนาการทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 14 :

 •  เริ่มมีขนที่ขึ้นที่ใบหน้าก่อนจะปกคลุมทั้งร่างกาย
 •  อวัยวะเพศพัฒนาเต็มที่ แต่อาจจะยังอัลตราซาวนด์ดูเพศไม่ได้ชัดเจน
 •  ต่อมไทรอยด์เริ่มผลิตฮอร์โมนไทรอยด์
ตัวยาปริมาณราคา
ยาสอด CYTOTEC หรือ Cytolog63000
ตารางการใช้ยาสำหรับอายุครรภ์ 2-3 เดือน